آزمون سال سریع، راحت و بدون نیاز به نصب

آزمون سال سریع، راحت و بدون نیاز به نصب

آزمون سال فقط جهت سهولت دسترسی به گونه ای طراحی شده است که با مرورگرهای مختلف به راحتی کارکرده و این امر باعث شده حتی توانایی اجرای آزمون بر روی تلویزیون های هوشمند نیز امکان پذیر باشد.